Βαθμολογία ΣτόχωνΣτόχοι πρακτικής σκοποβολής

·         Δύο καλύτερες βολές ανά στόχο
·         Μεταλλικοί στόχοι πρέπει να πέσουν
·         Ποινές: Οι ποινές ισούνται με το διπλάσιο της μέγιστης βαθμολογίας του στόχου δηλαδή με 10 Πόντους

MINOR
MAJOR
A=5
A=5
C=3
C=4
D=1
D=2

Βαθμολογία Σταδίου
Η πρακτική σκοποβολή έχει πιστόλια 5 κατηγορίες
1)      OPEN  Ελάχιστο: major 160
          Βάρος σκανδάλης 2,27 kgr
         Minor 125-9 Αποκλείονται οι γεμιστήρες που ξεπερνούν τους 17 πόντους
2)      CLASSIC  Συντελεστής ισχύος Major 170
          Συντελεστής ισχύος Minor 125
3)      STANDARD  Συντελεστής ισχύος Major170
           Συντελεστής ισχύος Minor 125
4)      PRODUCTION  Συντελεστής ισχύος Major δεν περιορίζεται
          Συντελεστής ισχύος Minor 125
         Ελάχιστο Βάρος σκανδάλης 5 λίμπρες
5)      REVOLVER STANDARD  Συντελεστής ισχύος Major 170
          Συντελεστής  ισχύος Minor 125
Για την ασφάλεια του αγώνα η ελάχιστη απόσταση των μεταλλικών στόχων είναι τα 7 μέτρα.