Σκοποβολή - Αγώνισμα Τουφέκι 3 στάσεων (γονυπετώς όρθιος πρηνηδόν)Στο Τουφέκι 3 στάσεων  ο σκοπευτής βάλει κατά του στόχου από τρεις στάσεις, ορθίως, γονυπετώς και πρηνηδόν. Στο αγώνισμα αυτό οι άνδρες βάλουν 40 βολές από κάθε στάση σε σύνολο 120 βολών, οι δε γυναίκες βάλουν 20 βολές από κάθε στάση σε σύνολο 60 βολών.