Στάσης βολής

·         Όρθιος
·         Πρηνηδόν
·         Γονυπετής