Πιστόλι σπορ (γυναικών)


Πυροβόλα πιστόλια, 022 απόσταση βολής 25μ

60 βολές. Ο αγώνας ολοκληρώνεται σε δύο γύρους των 30 βολών (30 βολές ακριβείας και 30 βολές ταχείας). Η βο­λή ακριβείας περιλαμβάνει σειρές 5 βολών (5άδες) σε χρόνο 5' κάθε σειρά. Μία δοκιμαστική, δηλαδή, σειρά (5άδα) και στη συνέχεια 6 κα­νονικές σειρές (5άδες). Η ταχεία βολή περιλαμβάνει επίσης μία δοκι­μαστική σειρά βολών (5άδα) και 6 κανονικές σειρές βολών (5άδες), με τη διαφορά ότι ο αγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος σε χρόνο 3" να εκτελεί κάθε βολή. Ο σκοπευτής/τρια παραμένει στη θέση αναμονής για 7". Χέρι-πιστόλι σε μία ευθεία σχηματίζουν γωνία το πολύ 45 μοί­ρες με το σώμα του, οι στόχοι είναι σε θέση 90 μοιρών απέναντι από τον αθλητή, που σημαίνει ότι δεν είναι ορατοί.