Ι. Αγωνίσματα ISSF
Η ISSF είναι το επίσημο αναγνωρισμένο σώμα από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για τα αγωνίσματα του προγράμματος της Ολυμπιάδας.
Η ISSF ιδρύθηκε το 1907 και αποτελείται από 157 Εθνικές Ομοσπονδίες σκοποβολής.
Είναι η πρώτη Διεθνής Ομοσπονδία που ιδρύθηκε για την κάλυψη αγωνισμάτων σκοποβολής και καλύπτει το κύριο όγκο σκοπευτών διεθνώς.
Στο Ολυμπιακό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται 15 αγωνίσματα, τα αγωνίσματα όμως που καλύπτει η ISSF είναι κατά πολύ περισσότερα.
Τα αγωνίσματα σκοποβολής που καλύπτει είναι:
Α. Αεροβόλα Όπλα
Στα αγωνίσματα με αεροβόλα πιστόλια και τουφέκια ο σκοπευτής βάλει σε στόχους που απέχουν από την γραμμή βολής ακριβώς 10 μέτρα.
Οι άνδρες πρέπει να βάλουν 60 βολές σε διάστημα 1:45 ώρας και οι γυναίκες 40 βολές σε διάστημα 1:15 ώρας.
Ο στόχος αποτελείται από 10 ομόκεντρους δακτυλίους και έχει συνολική μέγιστη διάμετρο ο μεν στόχος των πιστολιών 15,5cm ο δε στόχος των τυφεκίων 4,5cm. Το κέντρο που φέρνει την απόλυτη βαθμολογία είναι για μεν τα πιστόλια 11mm για δε τα τουφέκια 0,5mm δηλαδή λίγο μικρότερο από το κεφάλι μίας καρφίτσας.
Τα ρεκόρ στα αγωνίσματα των αεροβόλων είναι:
Για τα τουφέκια έχει επιτευχθεί η απόλυτη επίδοση δηλαδή 600 στο μέγιστο 600 για τους άνδρες και 400 στα 400 για τις γυναίκες.
Στα πιστόλια τα ρεκόρ είναι 393 στα 400 για τις γυναίκες και 593 στα 600 για τους άνδρες.
Β. Πυροβόλα Όπλα
1. Μικρά διαμετρήματα
Τα αγωνίσματα με πυροβόλα όπλα μικρών διαμετρημάτων διεξάγονται με τουφέκια και πιστόλια των 22 εκατοστών της ίντσας.
Τα αγωνίσματα αυτά γίνονται σε σκοπευτήρια των 25 και 50 μέτρων για τα πιστόλια και των 50 μέτρων για τα τουφέκια.
Τα Ολυμπιακά αγωνίσματα με πιστόλι μικρού διαμετρήματος είναι τα εξής:
  • Σπορ πιστόλι Γυναικών που διεξάγεται σε σκοπευτήριο 25m.
  • Πιστόλι Ταχύτητας Ανδρών που διεξάγεται σε σκοπευτήριο 25m.
  • Ελεύθερο Πιστόλι Ανδρών που διεξάγεται σε σκοπευτήριο 50m.
Τα Ολυμπιακά αγωνίσματα με τουφέκι μικρού διαμετρήματος είναι τα εξής:
  • Τουφέκι 3 στάσεων όπου ο σκοπευτής βάλει κατά του στόχου από τρεις στάσεις, ορθίως, γονυπετώς και πρηνηδόν. Στο αγώνισμα αυτό οι άνδρες βάλουν 40 βολές από κάθε στάση σε σύνολο 120 βολών, οι δε γυναίκες βάλουν 20 βολές από κάθε στάση σε σύνολο 60 βολών.
  • Τουφέκι πρηνηδόν Ανδρών.
Άνδρες


Event
96
00
04
08
12
20
24
28
32
36
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
00
04
08
Ολυμπιάδες
Αεροβόλο πιστόλι 10 μ.
X
X
X
X
X
X
6
Αεροβόλος καραμπίνα 10μ.X
X
X
X
X
X
X
7
Πιστόλι ταχείας βολής 25 μ.
X
X


X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
Πιστόλι 50 μ.
X
X

X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
Καραμπίνα πρηνηδόν 50μ.
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21
Καραμπίνα 3 στάσεις 50μ.X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
Διπλό τραπ


X
X
X
X
4
ΣκιτX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11
Τραπ

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

Γυναίκες

Αγώνισμα
96
00
04
08
12
20
24
28
32
36
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
00
04
08
Ολυμπιάδες
Αεροβόλο πιστόλι 10 μ.
X
X
X
X
X
X
6
Αεροβόλος καραμπίνα 10μ.X
X
X
X
X
X
X
7
Πιστόλι 25 μ.X
X
X
X
X
X
X
7
Καραμπίνα 3 στάσεις 50μ.X
X
X
X
X
X
X
7
Διπλό τραπ


X
X
X
-
3
ΣκιτX
X
X
3
ΤραπX
X
X
3
Αγωνίσματα
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
4
5
7
7
6