Σκοπευτικός Όμιλος ΔΕΗ


Εντολές Πεδίου Πρακτικής.


1.      Load and make ready. Γέμισε και ετοιμάσου.
2.      Are you ready; Είσαι έτοιμος;
3.      Stand by. Σε αναμονή.
4.      Beep.
5.      If you are finished unload and show clear. Αν τελείωσες απογέμισε το και δείξε το άδειο.
6.      If clear hammer down holster. Εάν είναι άδειο πυροβόλησε κάτω και βάλε το όπλο στην θήκη.
                  Αποβολή από τον Αγώνας
·         Παραβίαση γωνίας 180 μοίρες
·         Ανασφαλής χειρισμός όπλου
·         Αθέλητος πυροβολισμός
·         Δάκτυλος στην σκανδάλη κατά την μετακίνηση ή επαναγέμιση ή εμπλοκή
·         Σήκωμα του όπλου από το έδαφος μόνος του εκτός σταδίου
·         Πέσιμο του όπλου κατά την διάρκεια του αγώνα μέσα στο στάδιο.