Προδιαγραφές Τουφεκιών


Αεροβόλα
Βάρος όπλου έως 5,5 kg
Πυροβόλα 50 μετ
Βάρος όπλου έως 8 kg (A.E.)
Βάρος όπλου έως 6,5 kg (Γ.Ν)
Πυροβόλα 300 μετ
Βάρος όπλου έως 8 Kg (A)
Βάρος όπλου έως 6,5 (Γ)
Βάρος standard όπλου 5,5 kg (A) Βάρος σκανδάλης 1,5 kg