ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC


LEVEL 1)   Είδος: Τοπικός αγώνας Συλλόγου
                  Ελάχιστο 28 φυσίγγια
                  Ελάχιστα  2 στάδια
                  Ελάχιστα 10 αγωνιζόμενοι
LEVEL 2)   Είδος: Πρωτάθλημα Νομού
                  Ελάχιστο 75 φυσίγγια
                  Ελάχιστο 5 στάδια
                  Ελάχιστο 50 Αγωνιζόμενοι
LEVEL 3)   Είδος: Πρωτάθλημα περιφερείας
                  Ελάχιστο 160 φυσίγγια
                  Ελάχιστο 12 στάδια
                  Ελάχιστο 120 αγωνιζόμενοι
LEVEL 4)   Είδος:  Ηπειρωτικό πρωτάθλημα
                  --Ταχογράφος
                   Ελάχιστο 300 φυσίγγια
                   Ελάχιστο 25 στάδια
                   Ελάχιστο 200 αγωνιζόμενοι
LEVEL 5)   Είδος: Παγκόσμιο πρωτάθλημα
                  --Ταχογράφος
                  Ελάχιστο 450 φυσίγγια
                  Ελάχιστο 25 στάδια
                  Ελάχιστο 300 αγωνιζόμενοι