Πρακτική σκοποβολή IPSC Είδη Σταδίων
1.      Ανάλογα της βαθμολογίας , Comstock ελεύθερος αριθμός βολών βαθμολογούνται οι δύο καλύτερες, ή η μια καλύτερη.
2.      Ανάλογα του μεγέθους.
. Short Course μέχρι 12 φυσίγγια
.Medium Course μέχρι 24 φυσίγγια
.Long Course μέχρι 32 φυσίγγια
Άλλα είδη shoot of
·         Μέγιστος αριθμός βολών στην θέση βολής
·         Όπλα χειρός 9
·         Λειόκανα 8
·         Ραβδωτά 5 στόχοι