Πιστόλι ταχύτητας (ανδρών)


Πυροβόλα πιστόλια, 022 απόσταση βολής 25μ

60 βολές. Ο αγώνας ολοκληρώνεται σε δύο γύρους των 30 βολών και ο κάθε γύρος περιλαμβάνει 6 σειρές από 5 βολές, σε χρόνους διαδοχικά 8", 6" και 4", δηλαδή δύο 5άδες σε χρό­νο 8", δύο 5άδες σε χρόνο 6" και δύο 5άδες σε χρόνο 4". Πριν από την έναρξη των 30 κανονικών (βαθμολογούμενων) βολών ο αγωνιζόμε­νος έχει τη δυνατότητα να ρίξει μια σειρά βολών (5άδα) σε χρόνο 8".