ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
·         Όπλα διαμετρήματος 0,22  6 μήνες 4 αγώνες έως 5 όπλα 0,22
·         Όπλα μεγάλου διαμετρήματος πχ 9 και 38 12 μήνες 6 αγώνες έως 2 όπλα οι επίλεκτοι έχουν δικαίωμα έως 4 όπλα.
·         500 φυσίγγια για κάθε όπλο (max συνολικά 1500)
·         Υποχρεωτική θεώρηση της αδείας κατοχής όπλου κάθε έξη μήνες.
·         Ανανέωση αδείας κατοχής όπλου κάθε τριετία για τα 0,22 χρειάζονται 9 αγώνες στα 3 χρόνια ενώ για τα μεγάλου διαμετρήματος χρειάζονται 15 αγώνες την τριετία.

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΚΟΕ
·         Χωρίς περιορισμό στον αριθμό των όπλων
·         Έως 60 χιλιάδες φυσίγγια ή άδεια από Νομαρχεία
·         Προϋποθέσεις φύλαξης
·         Κάθε έξη μήνες επικύρωση αδείας κατοχής όπλων  και κάθε τρία χρόνια ανανέωση.