ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΦΕΚΙΩΝ


Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να ρίξει 15 δοκιμαστικές βολές πριν την έναρξη του αγώνα.
Αεροβόλα: 10 μετ
Άνδρες -  έφηβοι  60   βολές  σε 75’ λεπτά
Γυναίκες – Νεανίδες  40 βολές  σε 50’ λεπτά
Πυροβόλο: 50 μετ
Πρηνηδόν (Α.Γ.Ε.Ν.) 60  Βολές σε 50/60’ λεπτά
Τρεις στάσεις (3Χ20) βολές σε (Α.Γ.Ε.Ν) 105’/120’
Τρεις στάσεις (3Χ40) βολές σε (Α.Γ.Ε.Ν) 165’/195’
Πυροβόλα 300 μετ
Πρηνηδόν (Α.Γ.) 60 βολές 60’/75’
Τρεις στάσεις (3Χ20) βολές (Α.Γ) 120’/135’
Τρεις στάσεις (3Χ20) βολές (Α) 180’/210’