ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΟΠΛΩΝ


·         Αεροβόλα: 4,5 mm
·         Περιφερειακής πυροδότησης: 0,22: 5,6 mm
·         Κεντρικής πυροδότησης πιστόλια: 7,62- 9,65 mm
·         Kεντρικής πυροδότησης τουφέκια:  έως 8mm